Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Generalforsamling & foredrag - 20.02.2014

Til MTB Randers medlemmer

Som tidligere informeret afholder MTB Randers Generalforsamling torsdag d. 20.02 kl. 19.00 hos Arbejdernes Landsbank på Østervold i Randers.

Tilmeld dig her

Der vil desuden være et foredrag med Allan Qvortrup Bachmann. Han vil fortælle om forskellige træningsmetoder og hvordan du kan få en effektiv træning på bare 45 min.

Agenda for Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Planer for det kommende år til orientering
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.


På vegne af bestyrelsen
 

Referat fra generalforsamling

Du er her: Home Generalforsamling & foredrag 20.02.2014