Generalforsamling 2021

MTB Randers inviterer til Generalforsamling mandag d. 07. juni 2021 kl. 20.00 ved Klubhuset på Høvejen 17, 8940 Randers SV

 

 

Program
20.00 - XX.XX: Generalforsamling

Agenda for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab fra det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Planer for det kommende år til orientering
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden (cerutmann@gmail.com) senest 14 dage før generalforsamlingen

 

 

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

 

På vegne af bestyrelsen