Udvalg

MTB Randers har dannet tre udvalg og 3 projekt teams til at stå i spidsen for en stor del af klubbens aktiviteter.

  • Løbsudvalg: Arrangementerne vil være – Klubmesterskab, B&U løb, Stjerneløbet mv.
  • Sporudvalg: Vedligeholde spor i Romalt Bakker, Månedalen, Tebbestrup Grusgrav og Fussingø
  • Socialudvalg: Fællesture, klubaften, foredrag, klubfest mv.    

Udvalgene kan kontaktes på email: mtb.randers@gmail.com

Medlem af udvalgene er:

Løbsudvalg Sporudvalg Socialudvalg 
Dennis Munk Frank Rasmussen Sune Krøis
Peter Sørensen Jesper Thomassen Morten Degn
Rasmus Madsen Brian Thordal Paw Damgaard
Claus Sønderup   Patrick Collin
Birger Hansen Læs mere om sporudvalget her Lone Brandborg
Verena Nørgaard Jensen   Denis Høgh Fogsgaard
    Morten Kjær

 

Medlem af projekt teams er:

XCM løb Street Challenge  XCO løb
Christian Rothmann Jesper Thomassen Brian Thordal
Dennis Munk Jimmy Volke Lasse Sommer
Frank Rasmussen Birger Hansen Per Bonde
Leid Roed Morten Degn Dennis Munk
Lasse Sommer Lone Brandborg Christian Rothmann
  Thomas Fihl Frank Rasmussen
  Torben Collin  
  Lasse Snebæk