Adfærdskodeks

Du er fra MTB Randers

Når du er fra MTB Randers, er det vigtigt, at du lever op till klubbens adfærdskodeks. Klubben kan og vil fremstå, som en klub, der tager hensyn til sine omgivelser og interessenter. Det betyder, at klubben henstiller til, at alle medlemmer følger klubbens kodeks for adfærd, jf. nedenfor.

Vi passer på naturen

Når vi færdes i naturen, værner vi naturligvis om den. Det betyder, at vi udelukkende kører på etablerede stier, veje og spor, således skovbunden bevares, som den er. Samtidig tager vi hensyn til private lodsejere og andre regler om færdsel i skovene og disse regler har kender vi. Vi rydder altid op eGer os og smider ikke
affald i naturen heller ikke indpakning fra diverse energiprodukter. Efter afholdelse af løb i klubbens regi har klubbens medlemmer et fælles ansvar for, at der ryddes op, så naturen efterlades, som vi ”modtog” den.

Vi overholder reglerne

Ved færdsel i trafikken overholder vi færdselsloven og opfører os som gode forbilleder for børnene i klubben og andre cyklister. Derfor kører vi altid med hjelm (man kan ikke deltage i træningen uden hjelm) og med lys, når det er påkrævet. Husk, at det er en god ide, at bruge ”transportlys” til og fra skoven, da de kraftige lygter kan blænde andre trafikanter. Vi kører kun, hvor det er tilladt og giver plads til øvrige personer i trafikken.

Vi er loyale

Vi er så vidt mulig loyale overfor klubben og klubbens sponsorer. Vi omtaler således både klubben og sponsorerne positivt, hvorved vi udviser klubånd. Når vi møder op til træning, sker det så vidt muligt i klubbens tøj. Alternativt møder vi op i neutralt tøj uden reklamer. Dette gælder også ved deltagelse i klubbens egne
løb og løb hvor vi er tilmeldt i klubbens navn af respekt for klubbens sponsorer.

Vi viser hensyn

Vi er bevidste om, at der i naturen er andre brugere end klubben. Derfor tager vi hensyn ved at sætte farten ned, når vi skal forbi andre uanset, om det er løbere, fodgængere, hesteryttere mv. Vi giver altid opmærksom på os selv i god tid, inden vi passerer andre. Det sker forsigtigt uden at råbe af folk. Hvis nødvendigt stiger vi af cyklen ved passage. Ved møde med andre brugere af skoven hilser vi pænt og smiler. Oplever vi, at andre har brug for hjælp, tilbyder vi vores hjælp. Det gælder også ved uheld under løb og træning f.eks. ved styrt, punktering eller anden defekt eller uheld.