VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S varetager alle relevante ingeniørdiscipliner inden for bygge- og anlægsområdet, og virksomheden har desuden stor erfaring med energioptimering og bæredygtig projektering. Herunder råder Vognsen over medarbejdere, der er certificeret Passivhus designer. VOGNSEN vil på denne baggrund bidrage med værdifuld, energistrategisk viden igennem hele processen, som vil kunne sikre både et teknisk velgennemført byggeri såvel som en reducering af driftsomkostninger fremadrettet.

Læs mere her