Præsentation og referat...

*****

MTB Randers inviterer til Generalforsamling onsdag d. 29. januar 2020 fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00 hos Arbejdernes Landsbank på Østervold i Randers.

Tilmelding via mail - klik her Gerne senest onsdag d. 22. januar 2020, så vi kan sikre at der er plads til alle.

Program
19.00 - 20.15: Generalforsamling
20.15 - 20.30: Pause
20.30 - 21.00: En VM kandidat fortæller..... Hvad kræver det at konkurrere på højeste eliteplan, samtidig med at balancere familie- og arbejdsliv?” Per Bonde besvarer spørgsmål og kommer med gode staldtips.
21.00 - 21.45: Løb i 2020 og hjælpere....
21.45 - 22.00: Afrunding og afslutning

Agenda for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab fra det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Planer for det kommende år til orientering
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden (formand@mtb-randers.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

 

På vegne af bestyrelsen