En lovende start på året – som dog blev sat på standby pga. Covid19

 

Kære medlemmer

Som vi meldte ud i sidste nyhedsbrev, så er der planlagt mange spændende aktiviteter i MTB Randers for 2020. Vi valgte derfor at afholde Generalforsamlingen en måned tidligere end normalt, samt at vi hurtigt efterfølgende afholdte det årlige bestyrelsesseminar. Planer og fokus var på plads, og så meldte Corona virussen sig også i Danmark. Bestyrelsen bakker naturligvis op omkring retningslinjerne fra myndighederne, DCU/DIF/DGI mv. Vores situation ser derfor lige nu ud som følger:

  • Alle træninger indtil 10. maj er aflyst, og vi afventer om dette bliver forlænget.
  • Vi opfordrer til at man kun cykler ture og træner sammen i små grupper og holder afstand.
  • Vær opmærksom på at der nu er flere brugere i skoven – tag hensyn når I cykler forbi gående, hunde, heste med ryttere osv. Vis overskud og hils pænt på de andre brugere af skoven. Benyt de opmærkede MTB-spor og kør den rigtige vej rundt på sporet…
  • DCU har aflyst alle løb til og med maj måned. Det har fået indflydelse på vores XCM løb d. 23. maj som nu er aflyst.
  • I forhold til klubturene til hhv. Tjekkiet og Østrig i juni måned, så afventer vi myndighedernes retningslinjer - både fra dansk side men også fra de pågældende lande. Så snart vi ved mere, så kommunikerer hhv. Jimmy Volke og Lasse Sommer dette ud til deltagerne. Vi har ikke betalt noget endnu til Tjekkiet turen, men der er betalt et depositum på 1000 kr. til hotellet i Østrig.
  • Vi havde planlagt en intro dag for nye MTB’ere/medlemmer i april måned, den er udsat.

Bestyrelsen og seminar

Lørdag d. 22. februar afholdt bestyrelsen det årlige strategiseminar. Bestyrelsen blev konstitueret med Christian Rothmann som ny formand og Dennis Munk er fortsat klubbens kasserer. Se de øvrige medlemmer af bestyrelsen her. Bestyrelsen holder pt. kun online møder, men når vi igen samles, så tager Morten Degn nye billeder af hele bestyrelsen.

På bestyrelsesseminaret blev 2019 aktiviteterne evalueret og der blev beskrevet fokus-området på aktiviteter i 2020. Der blev også drøftet langsigtet retning og mål for klubben, læs mere her. Udover de løb og arrangementer som allerede er i aktivitetsplanen, så vil 2020 blive et år hvor der fokuseres endnu mere på teknik i træningerne samt nogle fede social rides. Det kommer I til at høre meget mere om.

Et andet fokus for 2020 bliver at tage endnu bedre imod dem som har lyst til at prøve at køre MTB. Der kommer en række nye tiltag, som også gør det lettere for dig at introducere nye venner/familie mv. til at prøve om MTB er noget for dem. Samtidig bliver der også nogle tiltag for at fastholde de medlemmer som melder sig ind, og får dem til at deltage i klubbens træninger. Vi vender tilbage i Q2 med mere om dette.

Listerne for udvalg og kontaktpersoner er også blevet opdateret.

MTB Sporene

Sporene er heldigvis ved at tørre godt op for tiden, og sporteams i både Romalt, Månedalen, Grusgraven og Fussingø er nu i gang med at udføre mindre justeringer og forbedringer, så sporene blive endnu sjovere og lækre at cykle på.

Vi tror stadig på et rigtig fedt år i MTB Randers.

Med den seneste udmelding fra statsministeren og myndighederne, ser det ud til at der løbende kommer ændringer mod en åbning af Danmark. Vi følger naturligvis dette og informerer jer løbende om hvilken indflydelse det har på vores aktiviteter.

Fortsat god træning – hver for sig, husk at holde afstand.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen