HR Industries

 

FIRMAPROFIL

HR-Industries formidler bemandingsløsninger til industrivirksomheder i Danmark, primært Nord- og Midtjylland. HR-Industries er bindeled mellem jobsøgere og virksomheder, og råder over egen jobbank, med et varieret udbud af job i spændende virksomheder, samt emnebank med kompetente medarbejdere. HR-Industries kan derfor på professionel vis, med kort varsel, stille med den rigtige bemanding.

HR-Industries blev grundlagt af Ejer Henrik Friis-Andersen. En baggrund som udlært smed, maskintekniker, samt en diplomuddannelse i ledelse, udgjorde et solidt fundament. Og efter, i en årrække, at have arbejdet med bemandingsløsninger til industrien på forskellige niveauer, blev grundlæggelsen af HR-Industries en realitet.

HR-Industries er specialister i rekruttering til industrien. Derfor er det også helt specifikke fagområder, som HR-Industries har fokus på. Det er fagområder, som HR-Industries har dybt kendskab til, og ved, præcis hvilke kompetencer der kræves.

HR-Industries arbejder ud fra devisen om gensidig respekt, tillid og loyalitet. HR-Industries opretholder en tæt dialog med virksomhederne, såvel som de ansatte, for at tilgodese alles behov.

HR-Industries ønsker at være førende i branchen inden for industrien og være en foretrukken samarbejdspartner inden for vores specialer.

HR-Industries ønsker at bidrage med vores ydelser af høj faglig kvalitet leveret med engagement og professionalisme.

HR-Industries er en arbejdsplads, hvor der tager vi hånd om de ansatte.

For HR-Industries er også vigtigt at have et godt samarbejde med de faglige organisationer som eks. Dansk Metal og Dansk El-Forbund og at følge de vedtagne regler. Det skaber tryghed både for kunder og jobsøgende samt ansatte.

Læs mere her